Voorloper binnen de biofarmaceutische industrie

Bristol-Myers Squibb is een wereldwijd actief biofarmaceutisch bedrijf met als missie het ontdekken, ontwikkelen en leveren van innovatieve geneesmiddelen die patiënten helpen om ernstige ziekten te overwinnen.

In de hele wereld helpen onze medicijnen miljoenen mensen in de strijd tegen ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten,  hepatitis B, hepatitis C, hiv/aids en reumatoïde artritis.

De unieke biofarmastrategie van Bristol-Myers Squibb combineert de reikwijdte en middelen van een groot farmaceutisch bedrijf met de ondernemersgeest en wendbaarheid van een succesvol biotechbedrijf. Onze strategie is gericht op de behoeften van klanten en geeft de hoogste prioriteit aan het versnellen van de ontwikkeling, het vergroten van de omzet en het beheersen van de kosten.

Die strategie werpt vruchten af. De afgelopen drie jaar heeft het rendement voor onze aandeelhouders, inclusief dividenden, tot het hoogste binnen de branche behoord. We hebben beter gepresteerd dan de meeste grote farmaceutische bedrijven, gediversifieerde bedrijven en pure biotechbedrijven. Dat wij de aandeelhouderswaarde hoog in het vaandel hebben staan, blijkt uit het feit dan ons bedrijf al meer dan 300 kwartalen achter elkaar dividenden heeft uitbetaald.

Daarnaast hebben we sinds 2002 dertien nieuwe geneesmiddelen aan patiënten aangeboden.

Onze R&D-organisatie wordt tot de meest productieve binnen de branche gerekend. En dankzij onze ‘String of Pearls’-strategie wordt onze interne capaciteit versterkt door innovatieve allianties, partnerships en acquisities. De parels aan onze ketting zijn belangrijke medische focusgebieden, zoals kanker, hart- en vaatziekten, immunologie, neurologie en virologie.

Innovatie is van essentieel belang voor de succesvolle uitvoering van onze biofarmastrategie. Die innovatie wordt nog eens versterkt door een divers personeelsbestand en een cultuur waarbinnen voor iedereen plek is.

Ook het behoud van natuurlijke rijkdommen is een van onze prioriteiten. Bij veel van onze faciliteiten in de hele wereld integreert ons bedrijf energiebeheer, vervuilingsbestrijding en andere methodes om de milieueffecten te beperken.

Bristol-Myers Squibb maakt zijn belofte waar: aan onze patiënten en aan onze klanten, aan onze werknemers, aan de gemeenschappen waarin wij internationaal actief zijn, aan onze aandeelhouders én aan het milieu.

Uiteindelijk is ons succes als leider binnen de biofarmaceutische industrie af te meten aan het verschil dat wij maken in de levens van onze patiënten.