Diversiteit

Bij Bristol-Myers Squibb beschouwen wij een divers personeelsbestand en een cultuur waarin iedereen zich op zijn plek voelt als essentieel voor innovatie en een succesvolle uitvoering van onze bedrijfsstrategie voor biofarma. Wij hechten veel waarde aan een divers internationaal personeelsbestand en een overkoepelende bedrijfscultuur die topprestaties, leiderschap, innovatie en een goede balans tussen werk en privé mogelijk maken.

Onze werknemers blijven zich ontwikkelen, doordat wij de diversiteit blijven weerspiegelen van onze patiënten, artsen, aandeelhouders en de gemeenschappen waarin wij wonen en werken. Wij beschouwen diversiteit zo breed mogelijk, met oog voor leeftijd, etniciteit, geslacht, uiterlijk, huidskleur, fysieke vermogens, religie, sociaaleconomische achtergrond, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, denkstijlen en levenservaringen. Dankzij een op integratie gerichte cultuur hebben wij een werkomgeving waarin iedereen een bijdrage kan leveren en alles uit zichzelf kan halen.